LEGETERAPI

Legeterapi er en måde at få barnet til at lege sig igennem de vanskelige eller traumatiske oplevelser, det har haft. Med børn kan man lave chok-traumeterapi som en leg, hvor de skal overkomme det, de før oplevede som uoverkommeligt. Derved frigiver man den bundne energi, der sidder i nervesystemet, og barnet kan komme befriet ud af oplevelsen.

.

SPÆDBARNSTERAPI

Der har været en tendens til at tro, at spædbørn (og børn i det hele taget) er så små, at de ikke rigtigt opfatter, hvad der sker, og derfor heller ikke bliver så let sårede eller ligefrem traumatiserede af begivenheder … men det gør de.

Spædbarnsterapien arbejder ud fra tesen:

Lad aldrig barnets smerte blive glemt”, og ”Alt usagt binder energi”.

Når det lille barn kommer i terapi, hjælper jeg forældrene til at sætte ord på det, der var svært. Barnet får fortalt sin historie. Ordene til barnet bringer orden i barnets kaos, og traumet bliver en identificeret del af dets liv.