FAMILIE-HOLDINGTERAPI

Familie-Holdingterapi er en familieterapeutisk metode, der har til formål at styrke tilknytningen, forståelsen og et dybere møde mellem børn og forældre, samt det ofte forstyrrede familiehieraki.

Det er en metode til at nå de børn, der er svære at nå, der skubber væk, får raserianfald, gemmer sig væk,  børn med forskellige former for tilknytningsvanskeligheder og traumer, f.eks. adopterede børn, børn med angst og depression.

Med denne form for familieterapi kan man skabe en dybere autentisk kontakt mellem forældre og børn, hvilket har vist sig at mindske eller helt helbrede belastende symptomer hos børnene. Forældrene, som ofte føler sig magtesløse overfor barnet, får i holdingterapien udviklet deres forældre kompetencer, familiehierakiet genskabes, og både barnet og forældrene bliver roligere og gladere.

 

https://holdingterapi.dk/ kan du læse meget mere om holdingterapi, se små film, hvor forældre udtaler sig, samt læse små historier om holdingterapi m.m