HVAD ER TILKNYTNINGSTERAPI I FAVN?

Tilknytningsterapi i favn er en terapiform, der har til formål at styrke tilknytningen, forståelsen og et dybere møde mellem børn og forældre, samt det ofte forstyrrede familiehieraki.

Det er en vej til at nå de børn, der er svære at nå, der skubber væk, får raserianfald, gemmer sig væk, styrer det hele: børn med forskellige former for tilknytningsvanskeligheder og traumer, f.eks. adopterede børn, børn med angst og depression.

Der arbejdes på at få moderen/ forælderen til at forstå barnet, bagom dets reaktive, ofte uforståelige handlinger. Forælderen får hjælp til at rummets barnets følelser og insistere kærligt på kontakt, og på, at ville have lov til at passe på barnet- i forældrenes favn.

Med denne form for familieterapi kan man skabe en dybere autentisk kontakt mellem forældre og børn, hvilket har vist sig at mindske eller helt helbrede belastende symptomer hos børnene. Forældrene, som ofte føler sig magtesløse overfor barnet, får i terapien udviklet deres forældre kompetencer, familiehierakiet genskabes, og både barnet og forældrene bliver roligere og gladere.

Tilknytningsterapi i favn er udsprunget af Holdingterapi (derfor hedder meget af materialet stadig holdingterapi), og består derudover af elementer fra: tilknytningsterapi, familieterapi, spædbarnsterapi, traumeterapi og neuroaffektiv udviklingspsykologi.

www.tilknytningifavn.dk kan du læse meget mere om tilknytningsterapi i favn, se små film, hvor forældre udtaler sig, samt læse små historier samt læse om vores efteruddannelse