Jeg udbyder dels enkeltdags workshops, weekend workshops, åbne aftner samt fortløbende grupper. Derudover laver jeg, efter ønske,  familieopstilling i individuel terapi

Er du interesseret i at få tilbudt informationer om disse, kan du kontakte mig på mobil 61338812, facebook Julie Claësson eller mail addr julieclaesson@yahoo.com

Se mere under Aktuelle events

.

 

"Jeg fået mine første erfaringer med opstilling som deltager i en af Julies grupper. For mig en rejse, hvor der kunne opstå nyt lys og forståelse af det jeg stod i. I hverdagen giver det mere plads, både til mig selv og det jeg holder af. Julie leder arbejdet med unik opmærksomhed med nærværende nænsomhed og forståelse. Jeg kan varmt anbefale Julies opstillings-grupper."  

Jacob Hemmingsen, lærer og NLP træner.

 FAMILIEOPSTILLING

Jeg laver Familieopstilling, som er en enkel, men ofte virkningsfuld metode til at bevidstgøre og arbejde med ubevidste prægninger, traumer og destruktive familiemønstre.

 

Med udgangspunkt i dagligdags problematikker med f.eks arbejde, relationer, sygdom, vaner, mønstre, misbrug, konflikter, smerter eller parforhold, finder man ud af, hvorfra problemet stammer.

 

Et familiesystem omfatter de personer, der er i ens familie og slægt. Uorden i systemet kan f.eks. være, at barnet, ud af loyalitet og kærlighed, bliver ”den voksne” for den ene eller begge sine forældre. Børn tager ofte skyld, ansvar, eller andre svære emotioner eller traumer på sig. Derved kan vi gå og være bærere af flere generationers gamle gentagelsesmønstre eller forviklinger.

 

Der kan også være uorden i systemet på andre måder, f.eks. hvis nogen i familien/slægten er ekskluderet eller noget afgørende er fortiet.

 

Denne uorden kan der rettes op på i familieopstilling.

 

Når det bliver bevidstgjort, hvor der er uorden i systemet, kan man med Familieopstillingens respektfulde metode give alting sin rette plads i systemet. Hermed bliver helheden tilsvarende mere harmonisk, og man kan bryde og heale vanskelige problematikker og traumer i familiesystemet. Også noget, der ellers føltes som kroniske tilstande. Man kan derved få oplevelsen af at noget inden i en selv falder på plads, hvilket kan give ro og glæde.

 

 

 

.

Som deltager i Julies Familieopstillingsgruppe nærer jeg dyb respekt og taknemmelighed for, hvad Julie og denne tilgang til livs problematikker og temaer kan og gør. Vi ikke bare taler om eller udlever konfliktstof, men stiller helt bogstaveligt op for hinanden med nærvær og villighed til at gå i kontakt med det som lever i det dunkle. Når vi stiller os til rådighed for det jeg oplever som en ”kollektiv intelligens og viden om”, træder sammenhænge og klarhed, forløsning og løsninger frem i lyset, helt korporligt i det mellemmenneskelige levende rum. Her opstår heling, nye perspektiver og muligheder, som virker dybt ind i den virkelighed som konfliktstoffet udsprang af. Julie skaber med sit venlige, vise og værdige væsen, et hjertevarmt og tillidsfuldt rum og guider med stor indlevelse og erfaring udi det eksistentielle. Jeg anbefaler på det varmeste Julies ekspertise.”  

Tine Nygaard, cand. scient Idræt, sansemotorisk konsulent og energifeltterapeut