TILKNYTNINGSTERAPI I FAVN

Børn kan både være ramt af forskellige traumer, og forstyrret i tilknytningen til forældrene. Værst er det, når barnet er ramt af begge dele.

Hvis tilknytningen mellem forældre og barn af forskellige grunde har været utryg, kan det have store konsekvenser for relationen mellem forældre og børn. Dette har stor betydning for, hvordan mennesker relaterer sig til andre livet igennem. Det betyder, at familier kan have vanskeligt ved at fungere sammen, og at børnene får vanskeligheder i kammeratskabsrelationer, parforhold og siden egne familier. På den måde kan den utrygge tilknytning fortsætte i generationer.

Traumer og tilknytningsforstyrrelse i barndommen, har afgørende betydning for et barns udvikling, dets psykiske robusthed og sociale kompetencer.

Jo tidligere barnet er ramt, desto mere forstyrrende griber det ind i selve dets udvikling. Børn med tilknytningsvanskeligheder er som regel også mindre robuste i forhold til overvældende begivenheder, der kan udvikle sig til traumer, da de ikke har en ”sikker base” i kontakten til den voksne, der kan hjælpe dem med at regulere deres nervesystem igen.

Jeg arbejder med Tilknytningsterapi i favn, som er udsprunget af Holdingterapi, og derudover består af elementer fra tilknytningsterapi, familieterapi, spædbarnsterapi, traumeterapi og neuroaffektiv udviklingspsykologi. 

 

 

Udtalelser fra vores familier

 

Det er nærmest mirakuløst det der sker, og det vi har oplevet flere gange. Man kan sige, mellem os mennesker og par imellem, er det da sjældent, at vi oplever den kontakt. Det er så intenst, når man når helt derned. Det er ligesom et grundlæggende plan, man når frem til. Her…og man er ikke i tvivl, her har man nået hinanden

Christopher- far

 

Efter 3 terapisessioner begyndte der at være mærkbar forandring, med stor betydning for hele vores familieliv

Eva- mor