FOREDRAG, TEMAAFTNER SAMT SELVUDVIKLINGSGRUPPE 

Foredrag om:

Forældreskab der styrker kærligheden og tilknytningen mellem forældre og børn
(og derved børns og forældres trivsel)

Har du svært ved at nå dit barn? Føler du at dit barn afviser dig? Har du svært ved at få kontakt? Kommer dit barn til at styre for meget? Går det somme tider amok?
Eller er dit barn usikker og indelukket? Måske klæbende, bange for at være væk fra dig?
Kan du mærke dit barns smerte, vrede eller ensomhed, men får ikke lov til at trøste? Eller hjælper din trøst tilsyneladende ikke? Måske har du helt givet op?
Der er en vej. Kom og hør mere

Hvornår:  Mandag d 30. sep. kl. 18.30

Hvor: ISFO, Thorvaldsensvej 3, baghuset 1. sal, 1871 Frb. C
Der kræves ingen forudsætninger at deltage.

Hvor meget: 100 kr på mobilpay 61338812
Tilmeldelse og forudbetaling nødvendig

Foredraget vil bl.a. omhandle:
• Hvordan kan du og dit barn blive bedre til at samarbejde?
• Hvordan kan du møde dit barn med anerkendelse i stedet for skæld ud
• Hvordan kan du forstå, hvorfor dit barn gør uhensigtsmæssige ting - hvad mon barnet prøver at fortælle dig?
• Hvordan kan du rumme dit barns følelser
• Hvad stiller du op, når dit barn er ude af sig, og du ikke kan få kontakt?
• Hvad har børn grundlæggende brug for? Og hvordan kan du give dem det?
• Hvordan vender du mistrivsel til trivsel og udvikling?
• Hvordan tager du lederskab som forælder?
• Hvordan bliver du en tydelig forælder?
• Hvordan skaber du tryg tilknytning?
• Hvad kan du gøre, hvis dit barn har været udsat for større eller mindre traumatiske oplevelser?

Hvis det af en eller flere grunde er gået galt, så hør om hvad vi som forældre kan gøre for at komme på rette spor igen.

Foredragsholderne er:
Trine Sissel Jensen: Psykolog og behandlingsansvarlig på Familiecentret Vibygård
Julie Claësson: Familieterapeut, psykoterapeut og familierådgiver

Foredragsholderne er selv forældre og arbejder med børn og familier ud fra en eksistentialistisk filosofi, pædagogik og psykologi/familieforståelse. Begreber som nærvær, autenticitet, kontakt, mødeøjeblikke, ansvar osv. er centrale.
Foredragsholderne har adskillige efteruddannelser bl.a. i kropsterapi og chok-traume-terapi.

Coming up:

Temaaften for fagpersoner der arbejder med børn og familier, samt andre interesserede:
Holde om, holde af, holde ved
Holdingfamilieterapi- en tilknytningsterapi der styrker kærligheden mellem forældre og barn, samt trivslen i familien.

Til dig der har hørt om holdingfamilieterapi, men som er i tvivl om hvad der egentlig er, og gerne vil vide mere. Hvad er det denne familieterapiform kan, som kan være sværere at opnå med andre terapiformer? Er det overgreb at holde om et barn, der er affekt, eller er det svigt at lade være/ slippe det? Erfaringen er, at et barn knytter sig mere til en person der har holdt og rummet barnet, da det var i affekt. Hvad er forklaringen på det?
Det er ofte familier med vrede, triste eller angste børn og hjælpeløse/desperate forældre, samt forældre med diagnosebørn, der søger hjælp hos os. Ofte har familierne svære oplevelser/traumer med i bagagen f.eks. fødselsdepression, adoption, tab, omsorgssvigt, krænkelser m.m. De fleste af disse familier har forstyrrelser i både tilknytning og familiehierarki, og børnene kan være afvisende, styrende eller ikke til at nå.
Sådanne familier kan hjælpes med holdingfamilieterapi, hvor der arbejdes med tilknytning, hierarki og traumer i terapien. Der arbejdes på at få moderen/ forælderen til at insistere kærligt på at ville have lov til at være mor/ forælder og passe på barnet.
Som en ung pige udtalte, mange år efter at være blevet holdt af sin mor: ”Jeg synes at holding var fantastisk, fordi man kunne vise sine værste sider og ens forældre blev der. Så følte man sig elsket.”
Familien får terapeutisk hjælp til at bearbejde de oplevelser, der så at sige er kommet imellem forældre og barn, så kærligheden igen kan flyde frit. Forældrene får større indsigt og forståelse samt hjælp til at rumme børnenes reaktioner, så de ikke bliver til konflikter, men til kærlig kontakt. Dermed kan forældrene blive mere kompetente forældre, og børnene kan blive mere rolige og trygt tilknyttede.
Børnene bliver hermed bedre til at udtrykke deres følelser og regulere deres tilstande, og i holdingfamilieterapien får forældrene hjælp til at magte, rumme, høre, se, spejle, afstemme deres barn, så barnet føler sig elsket og tør knytte sig.
I løbet af aftenen vil foredragsholderne komme ind på tilknytningens betydning, det indre barn, hvorfor holdingfamilieterapi virker, hvornår bliver noget til et overgreb m.m. Der vil blive vist en film om en familie i holdingfamilieterapi, og der vil være åbent for diskussion.

Foredragsholdere:
Trine Sissel Jensen: Psykolog, familiebehandler og behandlingsansvarlig på familiecenter Vibygård
Julie Claësson: Familieterapeut, psykoterapeut og familierådgiver

Selvudviklingsgruppe med Familieopstilling som metode

Fornyelse, fordybelse & forståelse – et fordybelsesforløb.

Ønsker du at tage de vigtige skridt hen imod at finde meningen med dit liv og at dele processen med andre i samme situation som dig selv?

Længes du efter at komme i kontakt med sider af dig selv som du ved, du indeholder. Vil du gerne være en del af en selvudviklingsgruppe, hvor du gennem Opstillinger, mindfulness og inspirerende gruppeprocesser finder din retning i livet?

Velkommen til en gruppe, hvor vi mødes der, hvor trangen og længslen efter fordybelse og selvforståelse i forhold til mønstre, adfærd, usikkerhed og gennemslagskraft folder sig ud. Hvor vi vender det kreativt til nye perspektiver, som er direkte anvendelige i dagligdagen og i fremtiden.

Velkommen til en udviklingsgruppe, som strækker sig over 6 gange fordelt over følgende dage:

Datoer:
10. september 2019
17 september 2019
1. oktober 2019
15. oktober 2019
29. oktober 2019
5. november 2019
Tid:
17.00 – 21.00

Pris kr. 3.000,-. (Max 8 deltagere)
Sted: ISFO, Thorvaldsensvej 3, baghuset 1. sal, 1871 Frb. C
Der kræves ingen forudsætninger at deltage. Blot at du har reflekteret over ovenstående

Julie Claësson, Psykoterapeut mpf. , familieterapeut og certificeret Familieopstiller vil stå for gruppen.

Læs mere via dette link, hvor du også kan tilmelde dig https://isfo.dk/personligt-udviklingsforlob/
Se mindre