TILBUD TIL ANDEN AKTØRER

De fleste mennesker på langvarig offentlig forsørgelse har psykiske problematikker, som den traditionelle behandling i psykiatrien sjældent ændrer på. Jeg tilbyder et samarbejde om disse mennesker, hvor jeg gennem det terapeutiske arbejde støtter dem i at skabe varig forandring

Udtalelse fra samarbejdspartner

Jeg har som Anden Aktør for jobcentrene brugt Julie Claësson som psykoterapeut. Julie har været inde over hos borgere med psykiske problematikker, som er fastlåste i gamle mønstre af tanker og handlinger, der gør at de har svært ved at komme videre med deres liv. Julie har en rigtig fin tilgang til borgerne og de får alle brugbare redskaber med, der er lette at anvende i praksis. Julie har en høj grad af etik i sit arbejde og jeg kan kun anbefale hende som terapeut og samarbejdspartner

”Charlotte H. Lindhardt, PraksisFokus

Udtalelser fra borgere

Ulla udtaler, at hun føler sig stærkere, har fået en masse ting på plads, og redskaber til at få mere tro på sig selv. (Ulla er nu i ordinært arbejde og klarer det fint)

Anne fortæller, at selvom det er hårdt at gå i terapi, så oplever hun at det hjælper. Hun er nu startet på HF, og i den forbindelse udtrykker Anne, at det var rart, og gav en øget tryghed, at hun kunne fortsætte hos mig under opstarten, så vi kunne fange problemerne i opløbet.

 Michael udtaler, at han er blevet mindre hård, den følsomme side har fået mere plads. Han er også blevet mere opmærksom på, når han er i dårligt humør, og på de handlemuligheder han så har. Han er blevet bedre til at mærke sine behov, og har fået energi til at komme ud og lave noget meningsfyldt. Han er glad for, at han nu kan overskue en virksomhedspraktik, og oplever, at det går godt på praktikpladsen, og at han trives med sine kollegaer.

Siden 2013 har jeg samarbejdet med flere Anden Aktører om borgere, som er vurderet aktivitetsparate, men hvor psykiske barrierer står i vejen for, at de kan komme videre i deres beskæftigelsessag. Efter et forløb hos mig har stort set alle fået en større forståelse for, hvad der fastholder dem i svære følelser og uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre. De har fået mulighed for at arbejde terapeutisk med dette, samt fået metoder og redskaber der kan hjælpe dem til at kunne agere anderledes. Dette giver dem mere energi og større handlefrihed samt øger evnen til at tage ansvar for eget liv, og medansvar for det samfund, de er en del af.

Jeg arbejder med mennesker i alle aldre og med de temaer som de nu kommer med, det kan være angst, stress, depression, PTSD, overgreb, misbrug etc. Størstedelen af de personer, som har været i forløb hos mig, har efterfølgende været væsentligt mere jobparate.

PRISER:
En session varer 1 1/2 time og koster 900 kr
Pakker: Ved køb af 10 sessioner 850 kr pr session

Ved køb af 15 sessioner 800 kr. pr. session

Ved udeblivelse eller afbud indenfor 24 timer, betales fuld pris

Gruppeterapi: 4 klienter: 2 timer, 1.500,- kr., 6 klienter: 3 timer, 2.500,-kr. For hver 2 ekstra klienter tillægges 1 time og 1000,-kr.

Ved udeblivelse eller afbud indenfor 24 timer betales i 2 timers gruppen pr. klient 375, kr., i 3 timers gruppen pr. klient 400 kr.

 

Supervision: Samme pris og betingelser som ved individuel terapi og gruppeterapi.

 

 

Psykoterapi som en del af et ressource- eller ungeforløb

På beskæftigelsesministeriets hjemmeside står bl.a. beskrevet at:

En individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet.”

Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Det kan fx være:....Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach ”